Vårt arbetslag

Foto: Mostphotos

Förskolan består av ett arbetslag där personalen och barnen delar upp sig i lokalerna beroende på vad som är planerat för dagen.

Arbetetslaget har olika lokaler som skiljer sig åt och erbjuder olika lärmiljöer och utmaningar. Oavsett ålder, kommer barnen dela upp sig i lokalerna tillsammans med personalen efter intresse och utmaningar.

Miljöerna och materialen ska inspirera till ett utforskande och lärande som sätter barnens kreativitet och fantasi i gungning tillsammans med kompisar och pedagoger. Miljöerna är planerade så att barnen själva ska kunna ta fram material och fritt röra sig mellan de olika rummen. Tillsammans med pedagogerna undersöker och provar vi på lera, måla, rita, bygga, dansa och att röra oss mellan de analoga och digitala verktygen. 

Projektet som barnen arbetar med en central mötespunkt på förskolan. Spår från morgonens arbete lever kvar så att barnen själva kan fortsätta arbeta och utforska. Att bygga och konstruera är lika självklart som att måla och rita. Vi rör oss även i den digitala världen tillsammans med barnen och ger dem en möjlighet att möta det analoga med digitala verktyg för att skapa nya lärdomar och sett att se på omvärlden.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020