Så här jobbar vi på förskolan

Barn på förskola vid ljusbord Foto: Mostphotos.se

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare redan från att de börjar hos oss och vi utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik.

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn

Den vuxnas roll är att guida och utmana barnen till att växa och lära sig nya saker. Genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet stärks självförtroendet hos barnet, vilket i sin tur ger barnen en trygghet och en lust till att hjälpa andra.

Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss och vi uppmuntrar barnen till att prova sig fram utan att vi vuxna alltid ger färdiga svar eller lösningar på funderingar eller frågor som barnen har. Många gånger ger baren oss vuxna nya sätt att se på vår värld.

En trygg och kreativ miljö

Vi planerar vår verksamhet utifrån förskolans läroplan och plan mot diskriminering och kränkade behandling. Vi strävar dagligen efter att skapa en trygg och kreativ miljö för våra barn, så att de kan vara de komeptenta individer som de är. Att vara en bra kompis och att respektera varandras olikheter, men även varsam om vår miljö och vårt material i förskolan, är något som vi arbetar med varje dag. Pedagogernas roll i förskolan är att vara med och skapa medmänniskor som vi vill möta i framtiden, men också ingjuta hopp om en framtid som ingen av oss vet hur den ser ut.

Reggio Emilias filosofi

Våra förskolor i Haninge utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi och innebär att det finns några områden som genomsyrar alla vårt arbete. Det handlar om att vi använder många olika verktyg, eller språk, för barnens inlärning, att vi arbetar med gemensamma projekt, dokumenterar barnens lärandeprocess samt använder den fysiska miljön som en viktig del i pedagogiken.

Det är ett estetiskt synsätt på lärandet som ger barnen möjlighet att använda alla sina sinnen i sitt utforskande av omvärlden. Det handlar om sång, dans och musik, målning och teckning samt läsning. 

Vi använder därför olika verktyg och metoder för barnens pedagogiska utveckling och vi dokumenterar och reflekterar också över barnens lärandeprocess tillsammans med barnen. Förskolorna arbetar dessutom i gemensamma projekt för att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Läs mer om hur Haninges förskolor arbetar med Reggio Emilias pedagogik

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020